Stadstimmerwerf
 

Geschiedenis van de Stadstimmerwerf Leiden

De Ark

De stadstimmerwerf zoals we die nu kennen aan het Kort Galgewater 21 is niet het eerste werf van Leiden. De oudst bekende werf is ‘De Ark’ en werd in 1553 gebouwd aan het Rapenburg. Echter begon dit pand al snel uit zijn voegen te groeien en daarom werd in 1603 besloten een nieuwe werkplaats te bouwen tussen de Houtstraat, het Pieterskerkhof en het Rapenburg.

Werken voor de gemeente Leiden

Aan het einde van de zestiende eeuw maakte de stad een enorme groeispurt waardoor de stad allerlei gemeentelijke taken op zich moet nemen zoals het verzorgen van de bruggen, straten en walmuren. Deze gemeentelijke taken worden verdeeld onder verschillende particuliere aannemers (stadsmeester-metselaar, timmerman en steenhouwer) die voornamelijk werk voor de gemeente verrichtte. Ook besluit het stadsbestuur de stad uit te breiden aan de noordkant, in dit gedeelte van de stad moest vooral een concentratie van industrie komen.

De bouw begint

In 1612 wordt begonnen met de bouw van het Stadstimmerwerf aan het Galgewater. De Stadstimmerwerf bestond naast een een werk- en opslagplaats ook uit de woonruimte voor de stadstimmerman. De gehele stadstimmerwerf is ontworpen met behulp van de toenmalige stadstimmerman zelf, Jan Ottensz. van Seyst. Om te laten zien dat het gebouw verbonden is aan de gemeente Leiden wordt er op de gevel een leeuw met het stadswapen geplaatst. In 1614 worden ook de woonhuizen van de stadsmetselaar en de stadssteenhouwer alsmede de werkplaats voor de stadssteenhouwer aan het gebouw toegevoegd.

Een graanschuur

In 1651 wordt begonnen met de bouw van een korenspijker (graanopslagschuur) achter de stadstimmerwerf. Het graan dat hier werd opgeslagen werd tegen vaste lage prijzen aan de bakkers verkocht die het vervolgens tegen gecontroleerde lage prijzen doorverkochten aan de armere inwoners van de stad Leiden.

De Stadstimmerwerf tegenwoordig

Tot en met 1986 werd de stadstimmerwerf nog gebruikt als werk- en opslagplaats voor de dienst Gemeentewerken. Tussen de jaren 1989-1991 werd de voormalige stadstimmerwerf volledig gerestaureerd zodat er 33 bejaarden in gehuisvest kunnen worden.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *