Home / Geschiedenis van Leiden

 

Geschiedenis heeft Leiden gemaakt

Op een website die toeristen wegwijs maakt in Leiden mag natuurlijk niet een stukje geschiedenis van Leiden ontbreken. De geschiedenis van Leiden heeft de stad gemaakt tot wat zij nu is, hieronder hebben we een aantal belangrijke perioden uit de geschiedenis van Leiden toegelicht. Wat opvalt is dat veel van de geschiedenis van de stad terug te zien is in het Leiden van nu: er wordt nog steeds 3 oktober gevierd en we hebben meerdere musea die ingaan op bijvoorbeeld de lakenindustrie en de pilgrims.

Groei en bloei in de 17e eeuw

Aan het einde van de vijftiende eeuw was Leiden al de grootste stad van het graafschap Holland. De economische positie van Leiden was voor een groot deel te danken aan de lakenindustrie. Vanaf de zestiende eeuw ging het economisch minder met de stad, dit kwam onder andere door de Spaanse overheersing en politieke en religieuze vervolging van hervormden. In 1572 kiest de stad de zijde van de anti-Spaanse opstand. Uiteindelijk werd Leiden bevrijd op 3 oktober 1574, tot op de dag van vandaag wordt het Leidens Ontzet uitbundig gevierd.

Textielindustrie en bevolkingsexplosie

Het Leidens Ontzet levert de stad niet alleen -een door Willem van Oranje- opgerichte Universiteit op, maar ook een enorme en hoognodige economische impuls. Vooral in de 17e eeuw werd de stad overspoeld met tienduizenden Calvinistische vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en Vlaanderen. Deze immigranten waren vaak ervaren textielwerkers en ondernemers die veel hoognodig kapitaal in de Leidse economie brachten. Gedurende de Gouden Eeuw was Leiden een tijd lang na Amsterdam de grootste stad van de Republiek. De stad maakte een ware bevolkingsexplosie mee: voor het beleg had de stad ongeveer 15.000 inwoners, omstreeks 1670 woonden er maar liefst 70.000 mensen in Leiden. De enorme bevolkingsgroei maakte onder andere de aanleg van nieuwe grachten noodzakelijk. Ook werd de stad diverse malen uitgebreid.

Stagnatie en verval

In de 18e eeuw gaat het steeds slechter met de textielindustrie in Leiden. Dit komt onder andere door de Franse embargo’s doordat de Republiek in oorlog is met Frankrijk. In deze periode lijdt de bevolking van Leiden ook onder diverse pestepidemieën. Het gevolg van de stagnatie van de textielindustrie in Leiden is dat de werkgelegenheid afneemt en daardoor een groot aantal mensen de stad verlaat. De bevolking krimpt van 70.000 mensen in 1670 tot slechts 28.000 in 1815. In 1807 vindt er bovendien een vreselijke ramp plaats in Leiden: een kruitschip ontploft midden in de stad en veroorzaakt een enorme ‘ruïne’. Bij de ramp zouden ruim 150 mensen het leven hebben gelaten en ongeveer 2000 gewond zijn geraakt. Later werd op de plek des onheils het Van der Werfpark aangelegd evenals het Kamerlingh Onnes Gebouw.

Industrie in Leiden

Vanaf 1840 ging het al weer wat beter met de stad, oorzaak hiervan was onder andere de in 1866 aangelegde spoorlijn naar Haarlem. Ook kwamen er nieuwe soorten industrie naar Leiden, zoals de conserverenindustrie en de metaalnijverheid. In de stad verschenen grootschalige fabrieksgebouwen, en de welvaart en de bevolking nemen weer toe. Toch ligt het aantal inwoners rond 1900 nog steeds niet boven de 50.000.

Leiden tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna

Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt Leiden het zwaar te verduren, gelukkig blijft veel van het historisch centrum gespaard. In de jaren zestig was Leiden voornamelijk een industriestad, toch werden er ook ontzettend veel woningen gebouwd om de woningnood de kop in te drukken. Begin jaren tachtig was een groot deel van de industrie uit de binnenstad verdwenen. De stad ondergaat meerdere ingrijpende veranderingen zoals restauratie van een aantal gebouwen in de historische binnenstad en nieuwbouw.

Leiden tegenwoordig

Tegenwoordig profileert Leiden zich als epicentrum van cultuur, wetenschappelijke kennis en technologie. Vooral bijzonder is het Leiden Bio Science Park wat behoort tot de top van de Wetenschappelijke Parken in Europa. Het Bio Science Park focust voornamelijk op biomedische technologie en biedt kansen voor zowel startende als bestaande ondernemingen. In 2009 won het Leiden Bio Science Park de Menzis Award Beste Bedrijventerrein.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *