Home / Copyright

 

Alle teksten, foto’s, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en exclusief eigendom van Leiden-Toerisme.nl. Afdrukken voor privé-gebruik is toegestaan, maar een bredere verspreiding is enkel mogelijkheid na schriftelijke toestemming van de uitgever.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is. Wij kunnen dit waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.

Deze website bevat verwijzingen naar websites van derden, die niet door Leiden-Toerisme worden onderhouden. Hoewel wij uiterst zorgvuldig zijn ten aanzien van websites waarnaar verwezen wordt, is Leiden-Toerisme niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook ten aanzien van de kwaliteit van producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina’s, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben van Leiden-Toerisme.nl. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (vermeld duidelijk URL, bestandsnaam, titel, auteur, etc.), voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden.